Да, вконтакт. Именно так и провела. https://t.co/ahCwuQNoFq